Para sa karagdagang  impormasyon maaring tumawag sa SMALL BUSINESS CORPORATION P3 Hotline (+ 632 813-5711)

Maari din tumawag at magtext sa:

Head Office/Southern /Central Luzon              (Smart:  0928-768-4674 /Globe: 0956-688-9496)

North Luzon                                                        (Smart:  0949-712 -0802/Globe :0956-688-9518)

Visayas                                                                (Smart:  0921–534-3584/Globe: 0995-549-2889)

Mindanao                                                             (Smart:  0949-712-0780 /Globe: 0956-674-0639)    

 

Maari din dumulog sa mga DTI Negosyo Center o  tumawag sa  DTI Direct (+632 751- 3330/ +63 917 834-3330)